Skip to main content

VPN løsninger for hjemmekontor eller avdelingskontor

VPN i praksis
Teknologien bruker Internett til å lage en privat forbindelse mellom to eller flere lokasjoner. Det blir tildelt såkalte krypteringsnøkler, som gjør at all informasjon som blir formidlet gjennom nettet sendes gjennom en dedikert og innbruddsikker forbindelse. Dette sikrer at det blir umulig for inntrengere å få tilgang til informasjonen som blir utvekslet mellom de to punktene.

VPN er derfor en gunstig og kostnadseffektiv måte for en bedrift å opprette forbindelse mellom for eksempel et hjemmekontor og bedriftens server - slik at den ansatte får tilgang til innhold på serveren hjemmefra.


IPSec
Innbruddsikkerhet i et nett kan aldri garanteres. Enkelte velger derfor å kryptere datastrømmene i tillegg, for å sikre at hvis noen "sniffer" på datastrømmene, klarer de ikke å lese selve innholdet i dataene. Dette er en løsning som velges når sikkerhet er helt kritisk. For eksempel i utsatte forretningsområder som bank- og helsevesenet.